dla rozwoju Mazowsza

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 


 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna”


 

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Informacje dotyczące projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 13 219 157,64 zł

 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 10 191 251,27 zł


Procent dofinansowania: 80%

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

 

Priorytet: III. „Regionalny system transportowy”

 

Działanie: 3.1 „Infrastruktura drogowa”

 

Okres realizacji: lata 2008 - 2011

 

Jednostka realizująca projekt: Gmina Wiązowna

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu pt.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna” jest budowa ulic i dróg w czterech miejscowościach Gminy Wiązowna. Są to ulice: Długa w miejscowości Zakręt, Duchnowska, Sportowa, Parkingowa i Nadrzeczna w Wiązownie oraz droga w miejscowości Majdan i na osiedlu Radiówek.Podstawowym założeniem projektu jest poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej dróg objętych zakresem niniejszego projektu poprzez: wykonanie odpowiednich nawierzchni, budowę chodników, modernizację oświetlenia oraz budowę odwodnienia. Przebudowa powyższych ulic doprowadzi do realizacji celów szczegółowych niniejszego projektu. Są to: poprawa spójności transportowej ośrodka około Warszawskiego, utworzenie dróg alternatywnych dla drogi krajowej nr 17, oraz drogi krajowej nr 2, poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiązowna, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Wiązowna, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ruchu.

 

Informacja o podpisaniu umowy

 

 

 

FOTORELACJA:

 

 

ulica Długa w Zakręcie

 

 

ulica Duchnowska w Wiązownie

 

 

Droga w miejscowości Majdan

 

 

ulica Nadrzeczna w Wiązownie

 

 

ulica Parkingowa w Wiązownie

 

 

Droga w miejscowości Radiówek

 

 

ulica Sportowa w Wiązownie

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: