dla rozwoju Mazowsza

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”


 „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna”


 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Informacje dotyczące projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 2 668 585,51 zł

 

Wydatki kwalifikowalne: 2 597 130,00 zł

 

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 207 560,50 zł


Poziom dofinansowania: 85%

 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

 

Priorytet: IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

 

Działanie: 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”

 

Okres realizacji: lata 2009 - 2010

 

Jednostka realizująca projekt: Gmina Wiązowna

 

 

Opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, takim jak: pożary, katastrofy ekologiczne itp. oraz ograniczanie ich skutków. Aby usprawnić akcje ratownicze, zakupione zostaną trzy wozy strażackie dla każdej z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wiązowna: OSP Wiązowna, OSP Malcanów oraz OSP Glinianka. Wszystkie samochody zostaną wyposażone w taki sam, najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Projekt obejmuje także szkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji i prawidłowej konserwacji sprzętu. Zakup planowany jest na III kwartał 2010 r.

 

Więcej informacji:

- Umowa podpisana - będą trzy wozy strażackie

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.osp.gminawiazowna.pl

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: