Wyniki XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego  

 


 

 

 

 

 

Regulamin XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego i Biegu dodatkowego Wiązowskiej 5-tki

 

Regulamin Małego Półmaratonu, Małego Ćwierćmaratonu i Biegu Krasnoludków

 

Mapka tras półmaratonu i biegu na 5km

 

Zgłoszenia od 2 stycznia 2014 r.
 

Wyciąg z regulaminu:

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl. do dnia 24 lutego 2014 r. lub w dniu zawodów 2 marca 2014 r. w Biurze zawodów.
 
WPISOWE
Wpisowe należy uiścić przelewem z dopiskiem „wpisowe - półmaraton” , „wpisowe - 5 km” (przy wpłatach grupowych dane personalne osób i dystans, za które wnoszone są opłaty, jeżeli w tytule przelewu brak miejsca na podanie danych wszystkich zgłaszanych uczestników, należy podać liczbę uczestników zgłaszanych na poszczególne biegi, a ich dane personalne przesłać pocztą elektroniczną w dniu dokonania przelewu).
 
 
Wpłaty na konto: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, Bank Spółdzielczy w Wiązownie Nr 14 8001 0005 2003 0020 0592 0046.
Wpłat należy dokonywać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia ale nie później niż 24.02.2014 do godz. 24.00. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
 
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO
 

 
Wpłata na konto
Wpłata w dniu zawodów
zgłoszenia
do 31 stycznia 2014
do 24 lutego 2014
2 marca 2014
Półmaraton
80zł
100zł
120zł
Bieg na 5km
50zł
70zł
90zł

 
Po 31 stycznia 2014 r. obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Zwolnienia: Kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne, przewodnicy startujący z osobą niewidzącą i niedowidzącą, reprezentanci Gminy Wiązowna.
 
Dowodem  wniesienia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, co następuje po około 7 dniach po dokonaniu opłaty.
 
Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będą wystawiane faktury VAT, wobec czego należy wskazać kompletne dane, w tym NIP nabywcy.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą otrzymać fakturę jeżeli wyrażą takie życzenie w formularzu zgłoszeniowym oraz podadzą dane niezbędne do wystawienia faktury (imię i nazwisko, adres).
Faktury za wpisowe wpłacone do końca stycznia zostaną wysłane za pośrednictwem poczty zwykłym listem. Faktury wystawione za wpisowe wpłacone do 18 lutego będą do odbioru w Biurze zawodów w dniu imprezy.
 

 

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: