Dyżury w czasie wakacji

05.06.201408:22

Michał

Oświata Gminna informuje, że w okresie wakacji gminne przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorami placówek, będą pełniły dyżury.

 

 

 

Zapisy do przedszkoli prowadzone są w dyżurujących placówkach do dnia 13 czerwca 2014 r.
 

Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie “Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”.
 

Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor przedszkola uwzględniając realne możliwości organizacyjne placówki. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.


Opłaty (opłatę za pobyt i opłatę za wyżywienie) należy wnieść na konta przedszkola dyżurującego na 5 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
W pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu dyżurującym rodzic (prawny opiekun) jest obowiązany okazać dowód wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola pełniącego dyżur.

Po zakończonym dyżurze i podliczeniu frekwencji nadpłata z tytułu nieobecności dziecka zostanie przekazana na konto rodzica na podstawie pisemnej deklaracji rodzica, po uprzednim potwierdzeniu liczby dni nieobecności dziecka przez dyrektora przedszkola dyżurującego.

 

Harmonogram dyżurów przedszkoli

 

 


 

Termin dyżuru


 

Nazwa i adres przedszkola


 

Numery kont bankowych


 

01.07.2014 r. – 14.07.2014 r.

Gminne Przedszkole “Pod Stumilowym Lasem”, Pęclin ul. Radosna 74

tel.: (022) 789 01 10

Opłata za pobyt

58 8001 0005 2003 0020 0606 0001

Opłata za żywienie

74 8001 0005 2003 0020 0606 0004

(dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł)

15.07.2014 r. – 28.07.2014 r.

Gminne Przedszkole w Zakręcie

Zakręt, ul. Szkolna 13,

05-077 Warszawa-Wesoła

tel.: (022) 425 13 46

Opłata za pobyt

03 8001 0005 2003 0020 0619 0001

Opłata za żywienie

19 8001 0005 2003 0020 0619 0004

(dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,80 zł)

29.07.2014 r. – 11.08.2014 r.

Gminne Przedszkole

im. Misia Uszatka w Wiązownie

Osiedle Parkowe 17, 05-462 Wiązowna

tel.: (022) 789 01 09

Opłata za pobyt

20 8001 0005 2003 0020 0488 0001

Opłata za żywienie

36 8001 0005 2003 0020 0488 0004

(dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł)


Do pobrania:
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: