Próbna ewakuacja przeciwpożarowa w "Stumilowym Lesie"

15.05.201409:37

Sławomir

Dnia 13.05.2014r. (wtorek) w Gminnym Przedszkolu „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa dzieci i pracowników placówki, a kontrolę nad jej prawidłowością sprawowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Malcanowa pod kierunkiem Pana Marcina Boruca.

 

 

Celem takich akcji organizowanych i omawianych ze strażakami jest przygotowanie dzieci, a także pracowników do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. Przede wszystkim zachowanie spokoju oraz szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku. Ćwiczenie ewakuacji ma na celu uczenie dzieci właściwego postępowania w razie faktycznego zagrożenia.
 
W próbnej ewakuacji wzięło udział 99 osób, w tym: 85 przedszkolaków („Maleństwa” 13, „Króliki” 17, „Kłapouszki” 16, „Tygryski” 19, „Puchatki” 20) oraz 14 pracowników placówki.
 
Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oraz sygnału słownego, uczestnicy ewakuacji zaczęli opuszczać budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Grupy młodsze: „Maleństwa” i „Króliki”, które w tym czasie przebywały w jadalni, wyszły wyjściem zapasowym przez kuchnię w rejon ewakuacji nr 1 na PLAC ZABAW, natomiast grupy starsze: „Kłapouszki”, „Tygryski” i „Puchatki”, które przebywały w swoich salach na piętrze, opuściły przedszkole wyjściem od strony boiska. I tak: „Kłapouszki” dołączyły do grup młodszych, a „Tygryski” i „Puchatki” udały się w rejon ewakuacji nr 2 za PĘTLĘ AUTOBUSOWĄ.
 
W ciągu kilku minut budynek opustoszał. Byli w nim tylko strażacy, którzy sprawdzali, czy nikt nie pozostał w przedszkolu.
 
Po zakończeniu ćwiczenia Pan Marcin Boruc spotkał się z pracownikami i pozytywnie ocenił przeprowadzoną ewakuację oraz udzielił na przyszłość kilku cennych wskazówek.
 
Była to druga próbna ewakuacja przeciwpożarowa przeprowadzona w naszej placówce. Tego typu ćwiczenia oswajają dzieci i personel z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego i zorganizowanego oraz z zachowaniem spokoju, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.
 
Serdecznie dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Malcanowa za poświęcony czas w celu zorganizowania próbnej ewakuacji.
 
A. Woźnica
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: