Fundusze unijne dla oświaty gminnej

10.12.201216:52

Sławomir

Szkoły podstawowe i gimnazja oprócz tradycyjnych lekcji oferują uczniom zajęcia dodatkowe, warsztaty, wymianę międzynarodową jak też wsparcie tym, którzy słabiej sobie radzą w nauce dzięki pozyskiwanym środkom finansowym, w ramach różnego typu projektów unijnych.

 

 

Obecnie w Gminie Wiązowna realizowane są cztery oświatowe projekty unijne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to:
 
1.        „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe szkół – IV edycja” Projekt realizowany w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakręcie na kwotę ponad 196 tys. zł. W ramach Projektu rozpoczną się min. zajęcia matematyczno – informatyczne, plastyczne, taneczne, historyczne, przyrodnicze, wyrównawcze czy też z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
2.      „Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania”. Projekt realizowany w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Wiązownie, Gliniance i Zakręcie. Łącznie projektem zostało objętych 152 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance, Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie. Główny cel - wsparcie uczniów dostosowane do zdiagnozowanych ich potrzeb edukacyjnych, poprzez zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych jak i wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie przewiduje się zrealizować 690 godzin zajęć w ramach których szkoły otrzymały bogaty pakiet materiałów dydaktycznych a wkrótce otrzymają tablicę multimedialną, sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i komputerowy. Pomoce dydaktyczne i sprzęt zostały sfinansowane w 100% ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę ponad 185 tys. zł.
 
3.      „Wielostronny Partnerski Projekt Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS
Kolejny projekt realizowany jest w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance. Powstał w ramach inicjatywy Partnerskie Projekty Szkół wchodzącej w skład międzynarodowej akcji Comenius, mającej na celu wymianę doświadczeń międzynarodowych, wzajemne poznawanie tradycji i kultury państw partnerskich, rozwijanie wiedzy z zakresu komunikowania się w językach europejskich oraz nabywanie przez młodych ludzi umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, czy przyszłego zatrudnienia. Projekt sfinansowany jest wyłącznie ze środków unijnych; jest to kwota ponad 80 tys. zł. W listopadzie 2012 r. odbyło się w Gimnazjum pierwsze spotkanie z dwunastoosobową grupą nauczycieli z Turcji, Łotwy, Niemiec i Hiszpanii. Podczas wizyty udało się stworzyć podwaliny do stworzenia fabuły musicalu, który będzie celem przewodnim kolejnych spotkań roboczych oraz ustalono szczegóły powstania strony internetowej projektu. Następne spotkanie przygotowawcze zaplanowane jest na początek 2013 r. w Turcji, z udziałem dzieci i nauczycieli Gimnazjum. Premiera musicalu wszystkich krajów partnerskich odbędzie się w 2014 r.
 
4.        „Wirtualna Społeczność Szkolna” Jak owocne jest angażowanie się całej społeczności szkolnej może poświadczyć inicjatywa rodziców, nauczycieli i uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance, którzy uznali, że potrzebna jest lepsza komunikacja ze szkołą.Stąd też powstał pomysł na projekt, w którym wdrożono by Serwis Internetowy Szkoły (SIS), który wychodziłby poza formułę strony internetowej a miałby charakter społecznościowy i edukacyjny. Celem projektu jest również aktywizacja edukacyjna 35 kobiet i 20 mężczyzn (nauczycieli, rodziców oraz uczniów) wokół bieżących spraw szkoły poprzez wdrożenie SIS. W miesiącach grudniu i styczniu zostaną przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli (w grudniu) i rodziców (w styczniu) z zasad funkcjonowania SIS. Łącznie pozyskano na cel ponad 48 tys. zł. środków zewnętrznych, które w całości sfinansują zamierzony cel.

 

Info UG

 

 

 

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: