Nabór do projektu - "Wyrównujemy Szanse"

06.06.201215:09

Sławomir

Informujemy, iż rozpoczął się nabór do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Grupy uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie to:


1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu opieki społecznej,
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
5) rodziny zastępcze
6) jednostki podległe beneficjentowi – szkoły, publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie od 01 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w poniższych miejscach:


1) Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 20
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, pok. nr 6
3) Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. nr 10
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, Sekretariat
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16a, Sekretariat

 

do pobrania:


Formularze zgłoszeniowe do projektu dla osób fizycznych:


Formularze zgłoszeniowe dla jednostek organizacyjnych:

 

Info. UG

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
  • logo Marwell  
  • logo Fideltronik INIGO  
  • logo Prefagbud  
  • logo Wheeler  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
  • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: