Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

ul. Napoleońska 1, 05 - 408 Glinianka


E-mail: spglinianka@wp.pl
WWW: http://www.spglinianka.szkolnastrona.pl/
 

Dyrektor szkoły – Alicja Wieczorek
Zastępca dyrektora - Krystyna Wyglądała
 
Szkoła posiada 14 oddziałów
Uczy się w niej 274 uczniów.
Zajęcia prowadzi 31 nauczycieli.
W szkole zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi.
Zajęcia prowadzone są w 8 salach lekcyjnych oraz 1 pracowni szkolnej
 
Szkoła posiada:
    * boisko szkolne
    * salę komputerową
    * dostęp do Internetu
    * stołówkę szkolną
    * bibliotekę szkolną
    * świetlicę szkolną
 
W szkole prowadzone są zajęcia z dwóch języków obcych: angielskiego ( dla uczniów klas 0-VI) i niemieckiego ( dla uczniów klas V-VI)
 
Na terenie szkoły działają organizacje uczniowskie i koła zainteresowań:
 •  Samorząd Uczniowski
 •  Uczniowski Klub Sportowy „SMOKI”
 •  Szkolne Koło PCK
 •  Koło plastyczno-techniczne „Złote rączki”
 •  Szkolne Koło Misyjne
 •  Koła przedmiotowe, m.in. historyczne, matematyczne, informatyczne
 •  Świetlica TPD
 
 
Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze a także zajęcia rozszerzające zainteresowania uczniów:
 •  Zajęcia logopedyczne
 •  Zajęcia wyrównawcze
 •  Zajęcia kompensacyjno-rewalidacyjne
 •  Zajęcia szachowe
 •  Zajęcia na basenie
 •  Zajęcia sportowe prowadzone w ramach UKS „SMOKI”
 
 
 
 
Osiągnięcia szkoły w ostatnich latach:
 
 Udział i sukcesy uczniów w konkursach gminnych, powiatowych, krajowych:
 •  konkurs przyrodniczy „Eko-Planeta”
 •  konkurs historyczny „Krąg”
 •  konkurs plastyczny „Tęcza”
 •  konkurs literacki „Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej” w Izabelinie
 •  „Gminny Konkurs Ortograficzny – Mistrz Ortografii”
 •  „Gminna Ekologia” – konkursy organizowane przez Wójta Gminy Wiązowna
 •  konkursy przyrodnicze organizowane przez Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych
 •  całoroczna segregacja odpadów i organizowanie konkursów (wspólnie z firmą REMONDIS)
 •  coroczny udział w Półmaratonie Wiązowskim
 
 Organizowanie od 2009r. Czwartków Lekkoatletycznych na terenie szkoły.
 
·         Organizowanie:
 •  imprez integracyjnych dla pracowników szkoły i emerytów
 •  imprez środowiskowych dla uczniów klas I-III, rodziców, dziadków oraz Pikników Rodzinnych 
 •  organizowanie „Drzwi otwartych” dla przyszłych przedszkolaków, pierwszaków i ich rodziców
 
 Dobre i bardzo dobre wyniki uczniów w sprawdzianach przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie
 
 Wspaniała atmosfera nauki i pracy w Szkole Podstawowej w Gliniance. Dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami na terenie gminy.

 

 


 

Półmaraton Wiązowski
grafika, link do wyników półmaratonu

Sponsorzy generalni XXXIV półmaratonu Wiązowskiego

w lewo
 • logo Marwell  
 • logo Fideltronik INIGO  
 • logo Prefagbud  
 • logo Wheeler  
 • logo Nivette  
 • logo Nivette  
 • logo Nivette  
w prawo
 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na stronach jednostek, do których może nastąpić przekierowanie ze strony www.wiazowna.pl

W przypadku naruszenia przez administratorów tych stron praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych poszczególnych osób, przekierowanie do tych stron zostanie zlikwidowane.

© 2005 - 2007 Urząd Gminy Wiązowna
Zawartość merytoryczna: e-mail urzad@wiazowna.pl

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007

 

 
Liczba odwiedzin:            Liczba osób online: